Tím

Viedenský IT podnikateľ Klaus Mec a komerčný právnik Dr. Michael Brand vyvinuli projekt DataSafe z nevyhnutnosti,

  • aby mohli údaje a dokumenty
  • uchovávať v bezpečí pred ohňom a vlámaním
  • a bez toho, aby boli obmedzovaní otváracími hodinami bánk, ktoré nie vždy podnikateľom vyhovujú.
  • Možnosť zvoliť si čas prístupu musí mať zákazník, nie banka.
  • Flexibilita a bezpečnosť sú spolu s diskrétnosťou najvyššou prioritou.

Predovšetkým citlivé údaje a dokumenty klientov a osobné lekárske záznamy (nálezy) podliehajú osobitným zákonným požiadavkám na uchovávanie – skladovanie v trezore je určite ideálnou možnosťou z hľadiska bezpečnosti.

Ak sa teoreticky napriek všetkým bezpečnostným opatreniam, vyskytne veľmi nepravdepodobná udalosť, že údaje a dokumenty sa poškodia, existuje voliteľné dostatočné poistné krytie.

Preto sme v tejto súvislosti (bezpečnosť, stabilita, spoľahlivosť) hľadali špecializovaného poskytovateľa a našli sme ho v spoločnosti DataSafe GmbH & Co KG!